Quy trình làm khuôn

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 11/7/2014 - Số lượt đọc: 7514

Mô tả quy trình làm khuôn cát

Bước 1 : Lắp nữa hòm khuôn
Bước 2 : Rải lớp cát áo để dể thoát mẫu
Bước 3 : Tạo lớp cát đệm xung quanh mẫu 
Bước 4 : Đầm cát 
Bước 5 : Gạt bỏ cát thừa 
Bước 6 : Lật khuôn 
Bước 7 : Lắp nữa khuôn còn lại
Bước 8 : Định vị hệ thống rót,đậu ngót,đậu hơi.
Bước 9 : Khuôn trên thực hiện lại từ bước 2 tới bước 5
Bước 10 : Tạo rãnh dẫn 
Bước 11 : Rút mẫu 
Bước 12 : Lắp hai nữa khuôn
Bước 13 : Rót vật liệu lỏng vào khuôn
Bước 14 : Phá dỡ khuôn lấy vật đúc

Đặc điểm đúc trong khuôn cát

- Khuôn cát là loại khuôn đúc một lần, phải phá bỏ khuôn để lấy vật đúc.

- Vật đúc có độ chính xác thấp, độ bóng bề mặt kém, lượng dư gia công lớn.

- Nhưng khuôn cát tạo ra vật đúc có kết cấu phức tạp, khối lượng lớn.

ĐỐI TÁC

1
2
3
4
5

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 2941778
Đang online: 2
0949084012
anh.hoang.927543Facebook: C%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-Mi%E1%BB%81n-B%E1%BA%AFc-289-101985747839196/Zalo: 0949084012