Sự cố khi lưu hóa cao su

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 11/7/2014 - Số lượt đọc: 4738

Sản phẩm cao su kỹ thuật bị bọt khí, dấu thẹo, bong hơi

Nguyên nhân

Biện pháp xử lý

1.Cao su luyện quá mềm

2.Thể tích cao su cho vào khuôn không đủ

3.Khuông thiết kế không đúng

4. Thành phần bán thành phẩm không đúng

5. Áp suất nén không đủ

6. Hỗn hợp chin quá nhanh

7. Đóng khuôn quá nhanh nhốt bọt khí

1. Kiểm soát sơ luyện, giảm chất làm mềm

2. Khối lượng cao su phải lớn hơn 5% so với khối lượng sản phẩm

3. Phải có rãnh chảy thông thương với các vân hoa sâu trong lòng khuôn. Phải có lỗ thoát hơi, đường kính bé hơn 0,5mm

4.Bán thành phẩm trong khuôn ép trực tiếp, hình dạng phải gần giống thành phẩm

5.Tăng ngoại áp, nội áp (nếu có)

6a. Giảm xúc tiến ở mặt tiếp xúc với lòng khuôn

6b. Giải nhiệt phần khuôn  chỗ bị dấu thẹo

7. Tăng áp suất dần dần và cho thoát khí kỹ bằng cách xả khí nén và tăng khí nhiều lần.

ĐỐI TÁC

1
2
3
4
5

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 2755757
Đang online: 3
0949084012
anh.hoang.927543Facebook: C%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-Mi%E1%BB%81n-B%E1%BA%AFc-289-101985747839196/Zalo: 0949084012