Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình gia công cao su kỹ thuật

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 11/7/2014 - Số lượt đọc: 3392

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình gia công cao su kỹ thuật

- Môi trường: oxy - nhanh & cs nặng hơn (các phần tử cs bị phá

vở kết hợp víi oxy);

- Nhiệt độ:

+ 200C- 400C: tốt nhất (dẻo hóa do cơ học)

+ 400C – 1150C: hiệu quả giảm dần

+ 1150C- 1200C : hiệu quả kộm (các dầy phần tử nở ra - trượt

lên nha - hết tác dụng dẻo hóa do cơ học - độ dẻo giả)

+ >1200C: oxy hóa mạnh- độ dẻo tăng nhanh - độ bền cơ

giảm

- Nguyên lý sử dụng nhiệt để sơ luyện CS của máy luyện kín

Banbury: T0C: 160 - 1900C, t~3-4 min:

+ Hiệu quả tốt, ít hao năng lượng

+ Khó đồng đều, yêu cầu nhiệt độ & thêi gian phải thật ổn định

+ Tỉ tốc trục: càng lớn (1:1.15 hoặc 1:1.25)- hiệu suất cao

+ Vận tốt trục: càng nhanh - hiệu suất cao

+ Cự ly 2 trục: càng nhỏ - hiệu suất cao, nhưng khụng được

quỏ nhỏ (do sức cắt xe cơ học rất cao)

+ Đưng kính trục: càng lớn - thời gian sơ luyện càng ngắn

+ Nồng độ chất phụ gia bổ sung: chất làm mềm, chất hóa

dẻo

0949084012
0949084012Facebook: C%C3%B4ng-ty-TNHH-cao-su-H%C3%B9ng-D%C5%A9ng-thietbimocom-193275634178391/Zalo: 0949084012